webmaster

Jaunpils pagasts atrodas Tukuma rajonā, 80 km no Rīgas.                              Pagasta teritorija ir 15 712 ha, no tās lauksaimniecībā izmantojamā zeme 8558 ha.  Uz 2002. gada 1. augustu pagastā dzīvo 2686 iedzīvotāji, no tiem sievietes - 1393, vīrieši - 1293.

 

Lapa ir apmeklēta [Hit Counter] reizes